Physic Bouw verwerkt uw persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring leest u hoe uw privacy wordt beschermd. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen waarvoor Physic Bouw persoonsgegevens verwerkt.

GEGEVENSVERZAMELING

Physic Bouw verzamelt gegevens van de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunt u niet geïdentificeerd worden. Uw IP-adres is alleen herleidbaar tot de naam van uw provider of bedrijfsnetwerk.

Physic Bouw verzamelt alleen tot personen herleidbare informatie die u uitdrukkelijk en vrijwillig zelf beschikbaar heeft gesteld. Deze informatie kan bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyverklaring.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Physic Bouw gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het leveren van diensten aan cliënten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Physic Bouw is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van gegevens door derden. Als een derde persoonsgegevens verwerkt en op instructie van Physic Bouw handelt, sluit Physic Bouw met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de AVG-vereisten voldoet.

GRONDSLAGEN

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met verschillende redenen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering de diensten van Physic Bouw. In sommige gevallen wordt uw expliciete toestemming gevraagd, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies. Physic Bouw verwerkt ook persoonsgegevens voor intern beheer, effectieve communicatie, direct marketing etc. In deze gevallen wordt u altijd een uitschrijfmogelijkheid geboden.

BEWAARTERMIJNEN

Physic Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vastgelegd.

COOKIES

Om besturing en navigatie op deze website te kunnen verbeteren, maakt Physic Bouw gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelt Physic Bouw samengevoegde gegevens van bezoeken. Die worden gebruikt om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van deze website te analyseren.

Physic Bouw gebruikt de volgende cookies:

  • PHPSESSID (functioneel)

HYPERLINKS

Physic Bouw wijst u erop dat deze website links kan bevatten naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

BEVEILIGING

Physic Bouw heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via roy@physicbouw.com.

UW RECHTEN

U kunt Physic Bouw verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die bij Physic Bouw zijn opgeslagen. Daarnaast kunt u Physic Bouw verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit verzoek kunt u richten aan roy@physicbouw.com.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Physic Bouw behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

VRAGEN

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Physic Bouw? Neem dan contact op via roy@physicbouw.com.